Klassieke muziek leeft in Beetsterzwaag

Klassieke muziek is niet altijd even toegankelijk, maar op het platteland ook niet altijd even goed voor handen. Dat was voor Martine Mees uit Beetsterzwaag een van de redenen om in 2011 CultBee (Cultuur Beetsterzwaag) op te richten.

De opzet slaagde. Tientallen klassieke concerten volgden. Vaak in de Dorpskerk in het centrum van het dorp, maar ook in de kerk van Olterterp. “En alle concerten zijn laagdrempelig, dus met een lage toegangsprijs en door professionals, dus van hoge kwaliteit. Een van de doelstellingen was om culturele cohesie te stimuleren. De fraaie kerk is een mooie ontmoetingsplek midden in het dorp.” Mees kiest er daarom ook bewust voor om de kerk een half uur voorafgaand aan een concert te openen. “Dan kunnen mensen samen een kopje koffie drinken. Ook na afloop is er mogelijkheid om elkaar te ontmoeten.”

CultBee organiseert de concerten altijd aan het einde van de middag. “Dan bereik je ook een publiek dat ’s avonds de deur niet meer uit kan of wil.” Zo kun je volgens Martine klassieke muziek als sociaal smeermiddel zien. “Wij plakken dan ook graag dit jaar het LF2018-logo op onze activiteiten. Dit is ook een project van de mienskip geworden.” Inmiddels is er een breed publiek. Mees heeft meer dan duizend adressen in haar bestand staan. Ze komen van heinde en ver en bezoekers komen vaak meer dan eens naar een CultBee-concert. “Toch is bij ieder concert ongeveer een derde van de bezoekers nieuw. En iedere keer komt er toch een verrassend groot deel uit Beetsterzwaag zelf.” Naast de vaste programmaonderdelen is CultBee dit jaar ook nauw betrokken bij het Jan Lomanjaar. Hierin wordt stil gestaan bij het leven en werk van beeldend kunstenaar Jan Loman, die lang in Beetsterzwaag woonde en honderd jaar geleden werd geboren. 

Dit artikel is mogelijk gemaakt door Sa! Dit is een doorplaatsing. www.sa24.nl

Contact

Opsterland 2018
Hoofdstraat 82
Beetsterzwaag


LF2018 in Museum Opsterlân

LF2018 in Museum Opsterlân

Geplaatst op: 2018-05-25

Onderwerp, materiaal en talent: Museum Opsterlân zoekt het dicht bij huis in het jaar van LF2018.  Met Peat Art, Friese paarden en een overzichtstentoonstelling van de Foudgumse School, Frieslands eigen...

Lees meer Meer nieuws
Theatrale bustocht door het beekdal Koningsdiep

Theatrale bustocht door het beekdal Koningsdiep

Geplaatst op: 2018-05-08

Van oost naar west of van west naar oost? Het maakt niet uit, vanaf beide kanten gaat De Tocht door het stroomdal van het Koningsdiep. Een busreis van de Drentse hoogten naar de Middelzee en andersom. Een ontdekki...

Lees meer Meer nieuws